Gwarancja i reklamacje

Gwarancja:

Każdy zakupiony produkt za pośrednictwem www.top-music.pl posiada gwarancję obowiązującą 24 miesiące od daty zakupu. W przypadku wystąpienia usterki, niezgodności towaru z ofertą lub innej wady proszę w dowolny sposób skontaktować się z obsługą sklepu korzystając z kanałów podanych w zakładce „kontakt” na stronie sklepu i ustalić zasady dostarczenia reklamowanego towaru oraz rozwiązania zaistniałej sytuacji w satysfakcjonujący sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 

* Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy niewłaściwego obchodzenia się z zakupionym przedmiotem.

Odsyłając reklamowany produkt należy zadbać o jego należyte zabezpieczenie na czas transportu, dołączyć wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające zakup, opis wady lub usterki oraz swoje  oczekiwania.  

Zwroty: 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto wskazane przez Klienta. 

 

Adres do wysyłki reklamacji i zwrotów:

F.H. TOP-MUSIC

Ul. Warszawska 1A

21-400 Łuków

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie! Polityka prywatności

Rozumiem